top of page

Om KAMTech

Läs om 

KAMTech

Vad kan VI göra bättre inom fastighetsautomation?

En fråga vi tre grundare till KAMTech ställde oss 2010, med hopp om att i bygg- och installationsbranschen förändra inställningen till fastighetsautomation.

Resan började 2010-10-01 lite trevande med att projektera driftkort för fastighetsautomation, samt även utföra små installationsentreprenader. Vi övergav ganska snabbt tanken på att vara entreprenör, utan vi beslutade att bli en renodlad konsultverksamhet.

Med devisen – ”Utvecklas vi INTE så dör vi”, sökte vi efter nya utmaningar och affärsmöjligheter.

Ett nyfiket beslut var att anställa en från Universitetet, helt nyexaminerad Energiingenjör. 

OK, vad skall vi nu fokusera på? Industrin, energiutredningar, buden var långt fler än dessa, men den marknaden var inte riktigt redo för KAMTech.

Vi krokade arm med Futurum Fastigheter och fokuserade på att bli bäst inom Miljöbyggnad.

Nu hade KAMTech fler ben att stå på, samtidigt som vi utvecklade arbetet inom Miljöbyggnad, så stärkte vi vår position inom ”Smarta fastigheter” och projektering av smarta lösningar inom fastighetsautomation. Vi expanderade fort och blev även ett företag att räkna med när det kom till stora projekt. Vår bredd inom företaget hade öppnat upp dörrar för en annan typ av projekt, som gav oss nya utmaningar.

Efter det att vi verkat som företag i 9 år, hade vi växt ur både lokaler och det lilla företaget. Beslut togs då, att vi under det året företaget fyller 10 år skall fokusera på att vara ”Ett KAMTech”.

Vi har tillsammans skapat en grupp, där alla har som mål att leva upp till våra värdeord - Ansvar, Relationer och Stolthet.

 

KAMTech’s framtid är fortfarande att utvecklas och vi, precis som många andra, ser att hållbarhet är en viktigt fråga för oss alla.

Våra

Värdeord.

Relationer

Vi bygger långsiktiga relationer genom att bemöta våra kunder på ett respektfullt och professionellt sätt. Vi har alltid förslag på egna lösningar men är alltid öppna för andras synpunkter.

Stolthet

Vi känner stolthet över uppdragen vi utför åt våra kunder och att vara en del av KAMTech. Vårt mål är att våra kunder ska bygga och förvalta sina fastigheter på ett så energieffektivt och klimatsmart sätt som är möjligt.

Ansvar

Vi känner och tar ansvar för våra handlingar. Eftersom att energi och klimat genomsyrar hela vår verksamhet kan vi ta ansvar och påverka våra kunder att göra energieffektiva och klimatsmarta val.

Vad kan VI göra bättre inom fastighetsautomation?

En fråga vi tre grundare till KAMTech ställde oss 2010, med hopp om att i bygg- och installationsbranschen förändra inställningen till fastighetsautomation.

Vi vill förändra branschen och ge fastighetsautomationen ett bättre rykte.

Magnus Åkerblom

VD

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.

Meny

Kontakta oss

Örebro (huvudkontor)
Adress: Nikolaigatan 3,
            702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Stockholm
Adress: Munkbrogatan 2,
            111 27 Stockholm

E-post: stockholm@kamtech.se

bottom of page