Open Site Navigation

Möt vårt fantastiska team

Magnus Åkerblom

Projekteringsledare / Installationssamordnare

VD

Andreas Bure

Teknikkonsult

Kalle Almstedt

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare

Mikael Landmark

Installationssamordnare

Personal

Benny Åkerblom

Marknad

Daniel Bure

Energiberäkning / Projektör

Daniel Erlandsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare / Certifierad Energiexpert

Emanuel Broström

BIM-samordning

Emma Alenbrand

Hållbarhetskonsult

Erik Lövgren

Hållbarhetskonsult

Erik Nordin

Hållbarhetskonsult

Filip Larsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Ida Wallberg

Hållbarhetskonsult

Johan Rydstedt

Projektledare

Johannes Bergwaahl

Hållbarhetskonsult

Linda Eriksson

Hållbarhetskonsult

Linnea Andersson

Hållbarhetskonsult

Maria Gustafsson

Hållbarhetskonsult

Martin Yttréus

Hållbarhetskonsult

Mathias Bergkvist

Installationssamordnare

Mika Hakinen

Projektör

Minna Bäckström

Projektledare/Projektingenjör

Morteza Amiri

Hållbarhetskonsult

Mårten Pojen

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Nedim Selimovic

BIM-Samordning

Peter Hjalmarsson

Projektledare

Pierre Gallo

Byggnadsingenjör

Simon Sternegård

Projektör

Sofie Skinnars

Hållbarhetskonsult

Thomas Bergstedt

Projektledare

Tobias Sjöblom

Projektör

Kontakta oss

Här hittar du alla sköna karaktärer som jobbar på KAMTech.

Kontakta oss

KAMTechnology AB

Adress: Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Org.nr: 556812-5388

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.