Open Site Navigation

Möt vårt fantastiska team

Magnus Åkerblom

Projekteringsledare / Installationssamordnare

VD

Andreas Bure

Teknikkonsult

Kalle Almstedt

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare

Mikael Landmark

Installationssamordnare

Personal

Benny Åkerblom

Marknad

Daniel Bure

Energiberäkning / Projektör

Daniel Erlandsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och miljösamordnare / Certifierad Energiexpert

Emanuel Broström

BIM-samordning

Emma Alenbrand

Hållbarhetskonsult

Erik Lövgren

Hållbarhetskonsult

Erik Nordin

Hållbarhetskonsult

Filip Larsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Johan Rydstedt

Projektledare

Johannes Bergwaahl

Hållbarhetskonsult

Linda Eriksson

Hållbarhetskonsult

Linnea Andersson

Hållbarhetskonsult

Martin Yttréus

Hållbarhetskonsult

Mathias Bergkvist

Installationssamordnare

Mika Hakinen

Projektör

Minna Bäckström

Projektledare/Projektingenjör

Morteza Amiri

Hållbarhetskonsult

Mårten Pojen

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Nedim Selimovic

BIM-Samordning

Peter Hjalmarsson

Projektledare

Pierre Gallo

Byggnadsingenjör

Simon Sternegård

Projektör

Sofie Skinnars

Hållbarhetskonsult

Sultan Ahmed

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Thomas Bergstedt

Projektledare

Tobias Sjöblom

Projektör

Kontakta oss

Här hittar du alla sköna karaktärer som jobbar på KAMTech.

Kontakta oss

KAMTechnology AB

Adress: Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Org.nr: 556812-5388

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.