top of page

Magnus Hjelte-Åkerblom

Projekteringsledare / Installationssamordnare

VD

Andreas Bure

Teknikkonsult

Mikael Landmark

Installationssamordnare

Anna Hellman

Projektingenjör

AnnaMaria Cyon

Hållbarhetskonsult

Anton Ottosson

Hållbarhetskonsult

Benny Åkerblom

Marknad

Daniel Bure

Projektör

Energiberäkning

Daniel Erlandsson

Hållbarhetskonsult

Energi- och miljösamordnare

Certifierad Energiexpert

Emanuel Broström

BIM-samordning

Emma Alenbrand

Hållbarhetskonsult

Erik Lövgren

Hållbarhetskonsult

Erik Nordin

Hållbarhetskonsult

Filip Larsson

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Ida Wallberg

Hållbarhetskonsult

Johan Rydstedt

Projektledare

Johannes Bergwaahl

Hållbarhetskonsult

Linda Eriksson

Hållbarhetskonsult

Linnea Andersson

Hållbarhetskonsult

Maria Gustafsson

Hållbarhetskonsult

Maria Strömberg

Hållbarhetskonsult

Mathias Bergkvist

Installationssamordnare

Mika Häkkinen

Projektör

Minna Bäckström

Projektledare/Projektingenjör

Morteza Amiri

Hållbarhetskonsult

Mårten Pojen

Hållbarhetskonsult / Energi- och klimatberäkningar

Nedim Selimovic

BIM-Samordning

Niklas Hjorth

Projektledare/Projektör Smarta Fastigheter

Niklas Jakobsson

Hållbarhetskonsult

Peter Hjalmarsson

Projektledare

Pierre Gallo

Byggnadsingenjör

Sofie Skinnars

Hållbarhetskonsult

Thomas Bergstedt

Projektledare

Tobias Sjöblom

Projektör

Våra kontor

Örebro (huvudkontor)

Stockholm

Adress:

E-post:

Telefon:

Nikolaigatan 3

702 10 Örebro

kontakt@kamtech.se

073 540 54 80

Adress:

E-post:

Munkbrogatan 2

111 27 Stockholm

stockholm@kamtech.se

Möt vårt fantastiska team

Kontakta oss

Här hittar du alla sköna karaktärer som jobbar på KAMTech.

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.

Meny

Kontakta oss

Örebro (huvudkontor)
Adress: Nikolaigatan 3,
            702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Stockholm
Adress: Munkbrogatan 2,
            111 27 Stockholm

E-post: stockholm@kamtech.se

bottom of page