top of page

Hållstugan

Om projektet

Kund

ÖBO

Byggstart

2021

Inflyttning

2023/2024

Huvudentreprenör

Skanska

Total byggnadsyta

 m²

Hållstugan

I centrala Örebro intill den nedre delen av Stortorget ligger kvarteret Hållstugan. Just nu pågår en omfattande omvandling då det byggs om och byggs nytt på platsen, ett projekt som förväntas vara helt färdigställt 2026.

KAMTech är med på flera plan i projektet. Våra största uppdrag handlar om installationssamordning och miljöbyggnadssamordning, men vi genomför också en utredning gällande solceller, energiberäkningar och grön resplan.

Kontakta oss

KAMTechnology AB

Adress: Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Org.nr: 556812-5388

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.

bottom of page