top of page

Projektering

Projektering

Projektering av fastighetsautomation innebär för oss att vi ska ta fram funktioner för fastighetens tekniska system anpassade för driftsäkerhet och energieffektivitet.

Vi tar även ansvar för att automationssystemen är anpassade efter beställarens riktlinjer... 

Vi säkerställa att data från de tekniska systemen samlas in, går att visualisera och exportera för uppföljning.

We Go Above and Beyond

Miljöplanering

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Energisamordning

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Miljöplanering

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Energisamordning

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Miljöplanering

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Energisamordning

This is your Feature section paragraph. Use this space to present specific credentials, benefits or special features you offer.

Kamtech

En tydlig plan för ett nytt projekt eller en idé nedskriven på en servett?

Kamtechnology AB

Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

073 540 54 80

bottom of page