top of page

Vi Tror På En Klimatsmart Värld

Vår vision!

Vi tror på en klimatsmart värld!

En tro vi delar med många.

Vårt bidrag är att vi får stadsdelar, fastigheter, system och människor att samverka med varandra i hela dess livslängd genom att hjälpa våra kunder att göra de hållbästa valen.

 

Vår konkurrenskraft är baserad på vårt engagemang, kunnande och goda renommé som är byggt på vår erfarenhet, förmåga att ta fram kostnadseffektiva lösningar och förmåga att inventera befintliga anläggningar vilket ger oss stor kundnytta.

Grunden för vår lönsamhet är våra kunders lönsamhet.

" Vi vill förändra branschen och visa att hållbart är lönsamt både ekonomiskt, ekologiskt & socialt. "

– Magnus Åkerblom

Våra Projekt

Våra Tjänster

© 2021 KAMTechnology. By RE! Media

En tro vi delar med många!

Vårt bidrag är att vi får fastigheter, människor och system att samverka med varandra genom hela fastighetens livslängd.

Meny

Kontakta oss

Örebro (huvudkontor)
Adress: Nikolaigatan 3,
            702 10 Örebro

E-post: kontakt@kamtech.se

Telefon: 073 540 54 80

Stockholm
Adress: Munkbrogatan 2,
            111 27 Stockholm

E-post: stockholm@kamtech.se

bottom of page